ISONOR QUALITY comeza a implantación dun Plan de medidas de Responsabilidade Social Empresarial

ISONOR QUALITY comeza a implantación dun Plan de medidas de Responsabilidade Social Empresarial

Coa colaboración da Consellería de Traballo ISONOR QUALITY elaborou o pasado mes de Xuño un estudio pormenorizado dos aspectos concretos da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) dentro da organización, buscando puntos débiles e fortes, amenazas e fortalezas.

Trátase dun estudo diagnóstico inicial sobre a situación actual da empresa no ano 2010, que serviu de base para a elaboración do Plan de implantación de medidas de RSE na organización. O plan comezará a implantarse de xeito gradual en na empresa, dende outubro de 2010 ata Decembro de 2011.

O fin do mesmo e tratar de mellorar no aspecto social e medioambiental, contribuindo no conxunto da súa actuación ao desenvolvimento da nosa sociedade.