PROGRAMA DE AXUDAS PARA IMPLANTAR A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE), A IGUALDADE LABORAL E A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL, CONFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, PARA O ANO 2018

PROGRAMA DE AXUDAS PARA IMPLANTAR A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE), A IGUALDADE LABORAL E A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL, CONFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, PARA O ANO 2018

 

 

 

 

AXUDAS PARA IMPLANTAR A IMPLANTACIÓN DE PLANS DE IGUALDADE (TR357C)

 

AXUDAS PARA IMPLANTAR A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL (TR357D)

 

  • SUBLIÑA 1: INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA O FOMENTO DO TELETRABALLO
    • Obxetivo: Adopción de un acordo laboral de teletraballo.
  • SUBLIÑA 3: AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓXICOS QUE POSIBILITEN O TELETRABALLO
    • Obxetivo: Adquisición de elementos tecnolóxicos que posibiliten o teletraballo.