PROGRAMA DE AXUDAS PARA IMPLANTAR A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE), A IGUALDADE LABORAL E A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL, CONFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, PARA O ANO 2017

PROGRAMA DE AXUDAS PARA IMPLANTAR A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE), A IGUALDADE LABORAL E A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL, CONFINANCIADAS POLO FONDO SOCIAL EUROPEO, PARA O ANO 2017

 

 

 

 

AXUDAS PARA IMPLANTAR A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL (TR357D)

 

  • SUBLIÑA 2: INCENTIVOS PARA O FOMENTO DA FLEXIBLIDADE LABORAL
    • Obxetivo: adopción de acordo laboral de flexibilidade horaria da totalidade do cadro de persoal